PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  

Barri de l’Erm

Plànol Manlleu i Erm  

El barri de l'Erm és un dels 14 barris de Manlleu. Actualment té 6.300 habitants. Es va construir en la dècada de 1960, allunyat del nucli urbà (Dalt i Baix Vila), i va tenir un creixement ràpid per poder acollir molta població que va arribar de diferents llocs de l'Estat espanyol.

Aquest creixement precipitat va provocar importants dèficits urbanístics i arquitectònics en el nou barri que es va anar desenvolupant. L'Erm va néixer amb construccions plurifamiliars que des de llavors han marcat la fesomia d'aquest barri manlleuenc. Destaquen els anomenats blocs de Can Mateu i de Can Garcia, de 278 i 256 habitatges, respectivament, d'una alçada força elevada (Can Garcia) i amb una concentració de població sense precedents.

En els darrers anys, el barri ha anat creixent amb noves zones residencials, i ha acollit diverses onades migratòries. Actualment, té un 55% de població estrangera, i en el conjunt de Manlleu representa el 21%.

 

 

  
Connecta't | Crèdits | Avís legal