PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  

Llei de barris

La Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament de Catalunya el maig de 2004 (Llei 2/2004, de 4 de juny), respon a una de les prioritats de la Generalitat de Catalunya: la intervenció integral de barris amb l'objectiu d'evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen.

Aquesta intervenció global comporta aspectes com la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica. Aquesta llei estableix la creació del Fons de Foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial, un instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d'intervenció que emprenguin els diversos municipis.

El desembre de 2004, la Generalitat va adjudicar les subvencions a la primera convocatòria de la llei. Entre els 13 municipis que es van beneficiar d'aquesta primera convocatòria s'hi va incloure Manlleu, amb el Pla de millora del barri de l'Erm, amb un pressupost de 17 milions d'euros.

L’àmbit d’actuació del Pla de millora és el nucli original del barri de l’Erm, que compta amb una població total de 3.343 veïns i 1.004 habitatges.

Per a més informació sobre la Llei de Barris podeu visitar aquesta pàgina web.

 

Connecta't | Crèdits | Avís legal