PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  

Objectiu

 

L'objectiu del Pla de millora del barri de l'Erm és donar resposta als problemes socials, econòmics i urbanístics detectats al barri, connectar-lo a la resta de Manlleu i millorar la qualitat de vida i la convivència dels manlleuencs. El Pla de millora desplega aquest objectiu mitjançant actuacions en l'habitatge, l'espai públic i els equipaments, i també a través de programes de desenvolupament social i econòmic.

Per desenvolupar el Pla hi ha dues línies estratègiques d'actuació, que són complementàries i alhora transversals:

1. PLA URBANÍSTIC. El desembre del 2006 es va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general de Manlleu (MPPGM). És l'eina que permet actuar en l'àmbit urbanístic i inclou un polígon d'actuació i dos sectors de millora urbana (que es desenvoluparan amb els plans de millora urbana corresponents).

2.  PLA DE CONVIVÈNCIA. Té com a objectiu garantir la cohesió social dels veïns del barri de l'Erm i de tot Manlleu a partir de la consideració d'igualtat, des d'un punt de vista democràtic, de tots els ciutadans i ciutadanes. El Pla de convivència aglutina el conjunt d'actuacions de caràcter més social del Pla de millora. Es va posar en funcionament el segon trimestre del 2006.

Per desplegar el Pla de convivència es van constituir cinc taules de treball:

Taula 1: Educació d'infants i joves en medi obert

Taula 2: Aprenentatge del català, formació d'adults i promoció del funcionament social autònom

Taula 3: Inclusió ciutadana i participació

Taula 4: Convivència en espais comunitaris

Taula 5: Estratègies de comunicació

 

 

Connecta't | Crèdits | Avís legal