PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  
Casal Cívic de Manlleu Frederica Montseny

Casal Cívic

 

 

 

Visita Maragall

 

Inauguració Casal Cívic Puigcercós

Interior del Casal Cívic

  El Casal Cívic de Manlleu Frederica Montseny, ubicat a l'avinguda Puigmal, 137-139, és el primer equipament del Pla de Millora del barri de l'Erm que ha estat executat en la seva totalitat.

El Casal Cívic va ser concebut com un equipament públic de tot Manlleu per donar resposta i potenciar el desenvolupament social i cultural de les entitats associatives i de la ciutadania, creant fluxos de connexió entre les entitats en els seus diferents espais.

Les obres de construcció es van dur a terme entre els anys 2005 i el 2006, i el projecte arquitectònic va anar a càrrec de l'equip d'arquitectes Claudi Araño, Joan Ensenyat i Enric Tarrida.

L'execució de l'actuació es va fer amb un treball transversal en què van participar diverses àrees de l'Ajuntament: Cultura, Serveis Socials, Serveis Territorials, Serveis Informàtics i de Noves Tecnologies i l'IDE.

Un cop el Casal Cívic va ser legalitzat, l'Ajuntament de Manlleu en va fer una cessió d'ús per 50 anys al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, més tard anomenat Departament d'Acció Social i Ciutadania. Posteriorment, va passar a dependre del Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Secretaria d'Acció Ciutadana. El Casal Cívic va entrar en funcionament el març de 2006.

El 17 de març de 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i el secretari per a la Planificació Territorial, Oriol Nel·lo, van visitar aquest equipament.

El 16 de març de 2007, el conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joan Puigcercós, va fer la inauguració oficial de les instal·lacions del Casal Cívic.

Al Casal Cívic Frederica Montseny de la capital del Ter s'hi realitzen diverses activitats i jornades de formació adreçades a tots els manlleuencs i manlleuenques i obertes a tots als públics.

Els espais i usos d'aquest equipament són els següents:

- Recepció, vestíbul i lloc de trobada

Edifici A

- Casal d'avis
- Sala polivalent
- Sala d'exposicions


Edifici B


- Planta baixa

  • 3 aules taller (una d'aquestes equipada per a noves tecnologies)
  • Bar

- Planta primera

  • 4 aules de formació i sales de reunions de les entitats
  • 1 aula d'informàtica


Edifici C


- Ludoteca
- Sala de lectura
- Gimnàs

 

  

 Connecta't | Crèdits | Avís legal