PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  
Escola i teatre Puig-Agut
Accés teatre-sala polivalent Puig-Agut

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardineres pati Puig-Agut

Reixa Puig-Agut

Hort Puig-Agut

  L'Escola Puig-Agut és el centre escolar del barri de l'Erm. En el marc del Pla de millora del Barri de l'Erm s'han dut a terme diferents actuacions per millorar aquest equipament situat al bell mig del barri.

- Accés al teatre-sala polivalent de l'escola
Durant el 2006 i el 2007 es van dur a terme unes obres per a construir un accés independent al teatre-sala polivalent de l'escola, amb l'objectiu de convertir aquest espai en un equipament cultural obert al barri, que entrarà a formar part de la xarxa de teatres de Manlleu.

Aquest projecte aporta a l'escola:
- Millora de l'accessibilitat.
- Millora de les instal·lacions.
- Accessos independents de l'escola per a la sala polivalent, per al Pla educatiu d'entorn, per a activitats del barri...
- Adequació de les aules per al projecte d'informatització a l'aula.

L'obra es va completar el setembre de 2007, realitzada per l'empresa JOIG Constructors SL de Manlleu. El projecte arquitectònic es va fer des de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manlleu. La direcció de l'obra va anar a càrrec de l'arquitecta Imma Pujol i hi van participar l'aparellador Miquel Sellés i l'enginyer Santi Altimiras Aquesta actuació es va treballar conjuntament amb l'IDE i l'Escola Puig-Agut.

- Nova tanca perimetral de l'escola
Amb l'objectiu d'obrir l'escola al barri i integrar-la visualment en el seu context, el 2006 es va enderrocar l'antic mur de l'escola i es va construir d'una nova tanca transparent. La nova tanca va estar llesta el gener de 2007.

En aquesta actuació hi van intervenir l'estudi d'arquitectura Espinàs-Tarrassó, que va dissenyar la tanca, l'Escola Taller de l'Erm, que en va fer la producció i la col·locació, en treball coordinat amb l'IDE i el L'Escola Puig-Agut.

- Reforma dels patis i construcció d'una pista poliesportiva per a l'ús col·lectiu del barri
Durant l'any 2007 es va dur a terme una remodelació per millorar i fer més accessibles les zones d'esbarjo de l'escola.

Per una banda, es va fer un nou paviment al pati i s'hi va incorporar nou arbrat i bancs-jardineres, i també s'hi va construir un hort.

I, per altra banda, es va construir una nova pista poliesportiva, dotant així l'escola i el barri d'un nou equipament esportiu.

Aquesta actuació es va dur a terme en col·laboració entre l'Escola Taller de l'Erm, l'IDE i L'Escola Puig-Agut.

- Construcció d'un hort
El 2007 l'Escola Taller de l'Erm va construir un hort en una part del pati, que la direcció de l'escola s'encarrega de gestionar. Durant els estius de 2007 i 2008, des de la Taula 1 del Pla de convivència del barri de l'Erm, Educació d'infants i joves en medi obert, es va dinamitzar l'hort, en el marc de les activitats "Estiu a l'Erm" per a infants i joves que s'organitzen a l'entorn del Parc de l'Erm i als patis de l'Escola Puig-Agut.

 

 


Connecta't | Crèdits | Avís legal