PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  
Mercat Municipal

Mercat Municipal

 

3D del futur Mercat Municipal

 

Nou Mercat Municipal de Manlleu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El Mercat Municipal de Manlleu es troba al barri de l'Erm, en concret al carrer Pintor Guàrdia, 6. Es tracta d'un equipament de la ciutat construït l'any 1974.

Aquesta actuació té com a objectiu remodelar aquest equipament, tant des del punt de vista comercial com arquitectònic. És una actuació conjunta entre l'Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de l'Ajuntament de Manlleu i l'IDE.

El gener del 2006 va finalitzar un estudi comercial i arquitectònic de diagnosi i propostes de futur per integrar el Mercat Municipal i el mercat setmanal ambulant dels dissabtes.

Aquest estudi es va fer amb la col·laboració dels comerciants del Mercat Municipal, que van participar activament en diverses comissions de treball.

La primavera del 2006 es van organitzar visites dels paradistes al Mercat Municipal de Salt i a quatre mercats municipals de Barcelona per conèixer diferents experiències que podrien ser d'utilitat per Manlleu.

El març de 2007 es va firmar un conveni entre l'Ajuntament de Manlleu, l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal i els concessionaris dels espais del mercat per a la rehabilitació integral i modernització de l'edifici del mercat.

Durant el 2007 es va fer un procés de participació sobre la remodelació del mercat. Per a més informació, cliqueu aquí.

L'Ajuntament va convocar un concurs per l'entrada d'un operador comercial per la remodelació del mercat, però l'octubre de 2007 va quedar desert.

Arran d'això es va treballar en diferents alternatives per la remodelació del mercat, amb l'objectiu d'aconseguir la viabilitat comercial, tècnica i econòmica del projecte. L'empresa Pep Palau Von Arend & Associats va fer un estudi de dinamització del nou mercat on es pensava en possibles opcions estratègiques i on es reflectien tres possibles escenaris. El primer seria un model de mercat de barri, amb venda al públic de proximitat. El segon era el model mercat-centre comercial, on el mercat giraria entorn a una gran superfície comercial que actuaria com a principal pol d'atracció per la compra del mercat. Finalment, el tercer escenari és el del model mercat tradicional de producte fresc, on s'hauria de prioritzar l'oferta del mercat i la qualitat dels seus productes com a diferenciadors de la resta d'espais comercials, a més de la restauració.

A principis de l'any 2009 es va decidir construir un nou mercat municipal que prioritzés la tercera opció, apostant pel producte fresc i la restauració.

El maig de 2009 la junta de govern de l'Institut de Desenvolupament de l'Erm (IDE) va fer pública la resolució de la primera fase del concurs per a la contractació de la redacció del projecte executiu del nou Mercat Municipal de Manlleu. En total es van presentar 22 equips d'arquitectes i, d'aquests, se'n van seleccionar sis. Com a criteris de selecció, en aquesta primera fase, va primar la màxima solvència professional, sobretot en equipaments públics.

Els sis equips seleccionats van ser UTE-Aranyó Ensenyat Tarrida Arquitectes SLP-Bayona Valero Arquitectes Associats SLP; UTE-Colomer Rifà, SLP- Comas Pont Arquitectes, SLP; Albert Ibañez de Sus; PB2 Projectes, SLP; Ingeniería y Dirección de Proyectos Industrial, SL; Pich-Aguilera Arquitectes, SLP. Els arquitectes van tenir fins al 21 de maig per presentar el projecte del nou mercat.

El 22 de juny de 2009 es va fer una sessió extraordinària de la Junta de Govern de l'Institut de Desenvolupament de l'Erm (IDE) on es va fer pública la decisió sobre l'equip guanyador que s'encarregaria del projecte i les obres del nou mercat municipal de Manlleu i la urbanització del seu entorn més immediat. L'IDE va adjudicar provisionalment el contracte a la UTE Colomer Rifà, SLP-Comas Pont Arquitectes, SLP, per un preu de 3,97 milions d'euros, amb un termini de 56 dies per la redacció del projecte.

La decisió es va prendre a partir del treball del comitè d'experts que es va crear per escollir el millor projecte del futur mercat. El comitè d'experts estava format per Josep Palau i Pujols, de l'empresa Palau-Von Arend Associats, Albert Nebot i Vilaseca, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Pere Picorelli i Riutord, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Pere Xavier Sirvent, de l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona, Antoni Genís i Vilaplana, del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Francesc Colom i Ramon Serrat, de l'Associació de comerciants del Mercat Municipal.

El juliol de 2009 l'IDE i l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per comptar amb assistència tècnica i assessorament en la gestió en tot el projecte.

El novembre de 2009 l'IDE va fer l'aprovació del projecte executiu del mercat, en què han tingut cabuda part de les peticions dels veïns i veïnes que van traslladar en el procés de participació, i es van iniciar els processos de contractació tant del mercat provisional com del definitiu. I també el novembre de 2009 hi va haver l'acord de conveni amb tots els paradistes del mercat. En concret 19 van signar per continuar en el futur mercat, i 2 van signar per cessar l'activitat.

El nou mercat canviarà totalment la imatge, tant a nivell arquitectònic com comercial. Tindrà dues plantes, amb 25 parades, restaurants, una aula d'activitats vinculada a la gastronomia i al seu entorn comptarà amb 50 places d'aparcament.

A finals de 2009 es va concedir una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) pel projecte "Urbanització de l'entorn del mercat i espai de dinamització", aprovat en l'Eix 4 Desenvolupament Local i Urbà, concretament en la categoria 4.61 Projectes integrats per la regeneració urbana i rural. Operacions de desenvolupament i rehabilitació integral.

En concret, el FEDER finança dos aspectes: l'actuació en l'espai públic de l'entorn del nou edifici, per fer-lo més accessible, més agradable a la convivència i que permeti fer-hi diferents actes socioculturals; i l'actuació en els espais de dinamització del mercat, que han de permetre fer tot tipus d'activitats per a públics de diferents edats i tot tipus d'entitats i de col·lectius del municipi.

Així, en aquests espais s'hi podran fer cursos de cuina, presentacions de llibres de receptes, tastos gastronòmics, xerrades, activitats, tallers, etc. relacionades amb la cuina, la gastronomia i els seus productes, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat i convertir-lo en un espai de promoció de valors socials, cívics i culturals.

Entre el març i el maig de 2010, es van dur a terme les obres del mercat provisional, la instal·lació on s'ubiquen les parades del mercat municipal mentre durin les obres del nou edifici.

L'equipament es va fer a la plaça del mercat del dilluns. Van fer les obres les empreses Acertis Obres i Serveis per l'obra civil i el fred industrial i la climatització, Envelats Vall SL pel subministrament de la carpa, i Electromecànica Soler, per les instal·lacions d'electricitat, aigua, telefonia i equipaments.

El juny de 2010 va entrar en funcionament el mercat provisional, i el dia 12 se'n va fer la inauguració oficial. Es va fer una campanya de difusió de la instal·lació provisional, que va constar de falques radiofòniques i diferents anuncis publicitaris als mitjans de comunicació i de flyers, tríptics i cartells per fer arribar la novetat a la població, elaborats segons els criteris de Lectura Fàcil i produïts tècnicament per EumoGràfic.

Pel que fa a les obres del nou edifici del mercat, van començar segons el previst, el mes de juny de 2010, amb l'enderroc de l'antic edifici i la construcció del nou.

Les obres les ha dut a terme la UTE formada per Tau Ingeniería y Construcciones Especiales SA i Arc, Concesionaria de Obras y Servicios SA.

El març de 2011 l'Ajuntament i l'IDE han fet la recepció de l'obra pública. Un cop fetes les obres de l'edifici i l'espai públic de l'entorn, els paradistes estan construint les seves parades, i la previsió és que es pugui inaugurar el nou mercat entre el juny i el juliol del 2011.


Connecta't | Crèdits | Avís legal