PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  
Criteris d'urbanització de l'espai públic i sistemes generals

Tarrassó-Espinàs

 

Rètol obres clavegueram carrer Montseny

 

Carrer Bellfort

 

  Per portar a terme les actuacions en l'espai públic, en els espais verds, de millora dels sistemes generals de l'àmbit (clavegueram...) i de millora d'accessibilitat, el 2006 es va encarregar un estudi per a la definició dels criteris d'urbanització de tot l'àmbit, que va ser elaborat per l'equip d'arquitectes Olga Tarrassó i Julià Espinàs.

Cal destacar que aquest projecte va incloure la perspectiva de gènere en els criteris d'urbanització.

Tenint en compte els criteris d'urbanització establerts s'han dut a terme diferents actuacions en l'espai públic, com ara el clavegueram del carrer Montseny, les obres del carrer Bellfort en el tram comprès entre els carrers Pintor Guàrdia i Torrent i Garriga o les obres de remodelació de la plaça Sant Antoni de Pàdua.


 

 

 

 

 


Connecta't | Crèdits | Avís legal