PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  
Edificis de can Garcia
Can Garcia
  Can Garcia es va construir als anys 60, i està format per 2 edificis en què hi ha un total de 6 escales i 256 habitatges, 12 locals en planta baixa i 37 garatges. Des que es va fer no s'hi ha fet cap manteniment i actualment es troba en molt mal estat de conservació, amb patologies estructurals irreparables.

Aquesta actuació, una de les més complexes del Pla de millora del barri de l'Erm, comporta enderrocar Can Garcia, previ reallotjament de les famílies que hi viuen en habitatges públics a diferents zones de Manlleu. En paral·lel s'hi porta a terme un programa de convivència per a la gestió de les comunitats de veïns i veïnes, a través de la Taula 4 del Pla de convivència, Convivència en espais comunitaris. El programa el porta a terme l'empresa Vincle, serveis a la persona i a la comunitat, a qui s'ha externalitzat el servei. Per a més informació, cliqueu aquí.

L'actuació d'enderroc i reallotjament es fa a través d'un conveni signat el juliol del 2006 entre l'Ajuntament de Manlleu, l'Institut de Desenvolupament de l'Erm (IDE) i la Generalitat, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Institut Català del Sòl (Incasol), i amb addenda posterior el juny de 2008.

Segons el conveni, l'Institut Català del Sòl construirà els habitatges necessaris per al trasllat dels ocupants dels pisos de Can Garcia amb dret a reallotjament en els vuit solars que l'Ajuntament de Manlleu li cedeix gratuïtament: La Teuleria, carrer Vilamuntà, carrer Alta Cortada, carrer Miriana, carrer Sant Ferran, sector PMU Can Brocato, sector PMU La Piara, sector PMU El Mas.

Aquestes són les actuacions que s'han portat a terme fins al moment:

- Anàlisi de registre de propietat i padró

- Realització d'un cens real

- Diagnosi de l'estat actual dels edificis de Can Garcia

- Informe de bombers

- Informe jurídic

- Tapiat de desenes de pisos en mal estat

- Conveni de cessió de solars per a habitatge públic

- Treball conjunt amb l'empresa pública REURSA pel seguiment del conveni

- Aprovació inicial de la relació de béns i drets pel Ple de l'Ajuntament de Manlleu (març de 2008)

- Obres de manteniment a les zones comunes dels edificis de Can Garcia mentre no es fa l'enderroc. S'han fet actuacions en teulades, balcons, s'han netejat les golfes, s'han posat baranes noves... Les obres han estat finançades per l'Incasòl (2009)

- Reunions del grup de treball en matèria d'habitatge de Manlleu per dur a terme el procés d'expropiació i reallotjament de Can Garcia.

- Visita del conseller d'Habitatge, Francesc Baltasar, a la promoció de 56 pisos amb protecció oficial del carrer Vilamuntà destinats al reallotjament dels veïns de Can Garcia (febrer 2010)

- Sorteig dels primers 64 pisos per a veïns reallotjats de Can Garcia de les promocions d'habitatge amb protecció oficial de Vilamuntà, Alta Cortada i Miriana (març 2010)

- Inici del procés de reallotjament de les famílies de Can Garcia amb l'acte públic de lliurament d'11 pisos de la promoció d'habitatges amb protecció oficial de Vilamuntà (juliol 2010)

 


Connecta't | Crèdits | Avís legal