PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  
Rehabilitació d’edificis i programes de comunitats

Can MateuCan Mateu

 

Ca l'Arnaus

Ca l'Arnaus

 

Can Casas

Can Casas

· Aquesta actuació té una doble vessant. Per una banda, té l'objectiu de rehabilitar edificis de l'àmbit d'actuació del Pla de millora, ja que amb el pas del temps alguns dels elements constructius que es van fer servir s'han anat degradant i durant tots aquests anys no s'hi ha fet cap manteniment. I, per altra banda, també té l'objectiu de dur a terme un treball social amb el veïnat. Ambdues actuacions, la tècnica i la social, es fan conjuntament de manera coordinada i amb un treball pluridisciplinar.

Per ara s'ha anat treballant a diversos edificis de l'àmbit: Can Mateu, Ca l'Arnaus i Can Casas.

Can Mateu és un conjunt d'edificis dels anys 60 format per 4 blocs, amb un total de 19 escales i 297 habitatges.

Ca l'Arnaus, construït l'any 1975, està format per 5 escales i 95 habitatges.

Can Casas és un edifici construït als anys 60, format per 2 escales i un total de 61 habitatges.

Per dur a terme la part tècnica d'aquesta actuació, el 21 de setembre de 2006 es va signar un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a actuacions de rehabilitació d'especial interès amb caràcter excepcional en el barri de l'Erm, i se'n va fer una ampliació el juliol de 2007.

A través d'aquest conveni, durant el 2006 es van fer els documents tècnics de diagnosi de l'estat de l'immoble (TEDI) de 9 escales de Can Mateu, de les 5 escales de Ca l'Arnaus i de les 2 escales de Can Casas. El 2007 s'han fet els 10 TEDIs que faltaven a Can Mateu.

Els TEDIs es van presentar a cadascuna de les comunitats de propietaris per tal que tinguessin coneixement de l'estat de l'edifici i poguessin decidir la rehabilitació a fer.

El 2007 la comunitat de propietaris de Ca l'Arnaus va encarregar el projecte executiu de rehabilitació i va demanar la subvenció corresponent. Les obres de rehabilitació, bàsicament per solucionar problemes a la façana, es van dur a terme el segon semestre de 2008.

Pel que fa a l'aspecte social d'aquesta actuació, s'ha posat en marxa un programa de convivència i de gestió de les comunitats de veïns i veïnes, a través de la Taula 4 del Pla de convivència, Convivència en espais comunitaris. El programa el porta a terme l'empresa Vincle, serveis a la persona i a la comunitat, a qui s'ha externalitzat el servei. Per a més informació, cliqueu aquí.


Connecta't | Crèdits | Avís legal