PLA DE MILLORA
DEL BARRI DE L'ERM.

MANLLEU
  
Se sortegen els primers 64 habitatges per a veïns reallotjats de Can Garcia
Data publicació: 18-03-2010

Sorteig Can Garcia  

Dimecres passat, dia 17 de març, al matí, es va fer a l'auditori de Caixa Manlleu el primer sorteig de pisos per a veïns reallotjats de Can Garcia, a càrrec de l'empresa pública Adigsa. Els habitatges corresponen a tres promocions amb protecció oficial construïdes per l'Incasòl en solars cedits per l'Ajuntament de Manlleu, i que seran administrades per Adigsa. Els pisos van destinats a 64 famílies afectades per l'actuació de remodelació dels blocs de Can Garcia de Manlleu, en concret a propietaris ocupants.

Van presidir el sorteig la regidora d'Habitatge de Manlleu, Maria Gracia Poblet, el regidor de Participació Ciutadana, Josep Mas, i personal tècnic d'Adigsa, Reursa i de l'Ajuntament de Manlleu.

Dels 6 pisos restants que hi ha en les tres promocions amb protecció oficial (Vilamuntà, Alta Cortada i Miriana) se'n va adjudicar un d'adaptat a una persona de Can Garcia amb mobilitat reduïda, tres habitatges se'ls ha reservat l'Ajuntament de Manlleu per a famílies del municipi de col·lectius concrets amb necessitats socials, i els dos restants es reserven per al proper grup de reallotjats de Can Garcia.

Després del sorteig, els nous residents de la promoció de Vilamuntà van poder visitar els seus futurs habitatges. No va ser així en el cas dels futurs residents a Alta Cortada i Miriana, que visitaran els habitatges més endavant perquè les obres encara estan en marxa.

En els mesos previs al sorteig s'han fet entrevistes amb les famílies per atendre les seves preferències quant a la prioritat sobre la promoció de destinació i sobre la tipologia de l'habitatge (nombre de dormitoris). Tot atenent a aquestes demandes, s'ha estructurat el sorteig en diferents parts, a fi d'adequar al màxim els desitjos amb l'oferta.

La promoció de Vilamuntà consta de 56 habitatges i està situada en un solar que dóna a la plaça Llevant i als carrers Indústria i Vilamuntà. Els 56 habitatges estan distribuïts en dos blocs lineals paral·lels, de planta rectangular, amb planta baixa més tres plantes pis, i amb una única planta soterrani, on hi haurà un aparcament de 56 places. Hi ha 6 habitatges de quatre dormitoris, 34 habitatges de tres dormitoris i 16 habitatges de dos dormitoris. La superfície útil dels habitatges oscil·la entre els 50 m2 del més petit i els 74 m2 del més gran. La façana principal d'un dels blocs dóna a la plaça Llevant i consta d'un total de 24 habitatges. Hi ha 8 habitatges per planta i un local a la planta baixa. La façana principal de l'altre bloc dóna a la zona verda entre els dos edificis. Consta d'un total de 32 habitatges, amb 8 habitatges per planta. A la planta baixa s'ha reservat un habitatge adaptat. L'obra es basa en un projecte de l'arquitecta Mercè Castells, i ha tingut un cost de 4,81 MEUR. Les obres van començar a executar-se el desembre de 2007 per part de l'empresa Construcciones San José i s'han recepcionat el 30 de desembre de 2009.

La promoció d'Alta Cortada consta de 7 habitatges, distribuïts en un bloc plurifamiliar de planta baixa més tres plantes. Hi ha un habitatge de 2 dormitoris i tota la resta en tenen tres. La superfície útil dels habitatges és de 69 m2, excepte el de dos dormitoris que és de 63 m2. A la planta baixa hi ha un aparcament de 7 places. El pressupost d'adjudicació va ser de 0,76 MEUR i l'empresa adjudicatària va ser Construpovi.

La promoció de Miriana té 7 habitatges, 9 places d'aparcament i 1 local comercial. Es tracta d'un bloc de planta baixa, dues plantes pis i planta soterrània. Hi ha 4 pisos de dos dormitoris, dos de tres i un té quatre dormitoris. La superfície útil dels habitatges oscil·la entre els 80 m2 el més gran i els 53 m2 el més petit. El pressupost d'adjudicació va ser de 0,78 MEUR i també el va guanyar Construpovi. 

Aquestes dues darreres promocions han estat projectades pels arquitectes Joan Pineda i Rosalia Feu. Les instal·lacions dels dos edificis inclouen una xarxa separativa d'aigües fecals i pluvials i plaques d'aprofitament de l'energia solar per produir aigua calenta sanitària.

Totes tres promocions s'han construït en solars cedits per l'Ajuntament de Manlleu i s'emmarquen en el procés de remodelació dels edificis de Can Garcia. L'enderroc de Can Garcia implica el reallotjament de les famílies que hi habiten en set promocions de Manlleu, tres de les quals corresponen a les promocions sortejades avui. El projecte de Can Garcia forma part de les accions complementàries impulsades des del Departament de Medi Ambient  i Habitatge en el marc del Pla per al dret a l'habitatge vinculat al Pla de millora del barri de l'Erm de Manlleu. 


Tornar

Enviat per AnnaMarta Roca


Connecta't | Crèdits | Avís legal